Rockabilly - Rock'n'roll - Garage - Surf - Beat - Country - BluesSlutt for ROCK
End of ROCK

Det tar mye tid og krefter å lage ROCK (ROCKs historie). Etter framveksten av Facebook har tidene forandret seg. Nyhetene er nå ofte gamle når de publiseres på ROCK, banda er ikke lenger flinke til å sende nyheter om seg selv til ROCK, de publiserer det på sine Facebooksider. For ikke å snakke om ROCK-relaterte grupper på Facebook der folk legger ut stoff som hadde passet utmerket i ROCK. Bortsett fra når det gjelder plateanmeldelser har ROCK på mange måter utspilt sin rolle.

Å lage ROCK har vært en stor glede, men jeg velger å sette strek nå mens leken er god. En stor takk til alle – lesere, musikere, band og plateseskaper. Og aller mest, takk til musikken.

Dag Bøgeberg


It takes a lot of time and effort to create ROCK (ROCK's history). After the rise of Facebook, times have changed, the news is now often old once they are published on ROCK. Bands are no longer good at sending news to ROCK about themselves, they publish it on their Facebook pages instead. Not to mention ROCK-related groups on Facebook where people post articles that would have been great to have in ROCK. Apart from record-reviews ROCK has in many ways outlived it’s role.

Creating ROCK has been a great pleasure, but I choose to draw the line now while the going is good. A big thank you to too all of you – readers, musicians, bands and record companies. And most of all, thank you to the music.

Dag Bøgeberg


avansert søk

ROCK er likevel ikke helt slutt. Besøk oss på "ROCKgroup", ROCKs åpne gruppe på Facebook.

ROCK has not completely ended though. Visit us at "ROCKgroup", ROCK’s open group on Facebook.

rockmaginfo@gmail.com